Služby

 • Běžná léčebná péče
  – podrobná vstupní prohlídka u registrace včetně laboratorních vyšetření – hrazeno pojišťovnou
  – řešení aktuálních zdravotních problémů a následných vyšetření – hrazeno pojišťovnou
 • Preventivní prohlídky
  – v 2-letém intervalu pro registrované pacienty hrazené pojišťovnou
  – součástí je vyšetření  krve, moče a dle věku případná další vyšetření jako např. EKG, prevence rakoviny tlustého střeva.
 • Kontrolní  vyšetření např. CRP, Uritest, stanovení glykemie glukometrem a další laboratorní vyšetření
 • Péče o nekomplikovaného diabetika 2.typu – 4x ročně, případně měření glykémií u nediabetiků
 • Posouzení zdravotní způsobilosti pro:
  – řízení motorových vozidel, potvrzení ke studiu, sportovní činnost, zbrojní průkaz, atd.
 • Vedení pracovní neschopnosti
 • Lékařské nálezy pro sociální účely, příspěvky sociální péče, atd..
 • Návrhy na lázeňskou péči
 • Předoperační vyšetření
 • Očkování
  – povinná – tetanus (plně hrazeno pojišťovnou)
  – pacienti nad 65 let plně hrazené očkování proti chřipce (říjen, listopad), proti pneumokokům
  – nepovinná – chřipka, klíšťová encefalitida, žloutenka typu A a B, meningokoková meningitida, atd… (cena aplikace 100,- Kč + cena očkovací látky dle lékárny)
  – poradenství při cestě do ciziny
 • Doporučení k vyšetření u specialistů v indikovaných případech
 • Závodní preventivní péče dle dohody se zaměstnavatelem
 • Vyšetření INR, CRP, glykemie, odběry krve, moči, odběry pro kultivaci

Praktický lékař pro dospělé Opava